Trực tiếp

Bộ lọc sản phẩm
Sản phẩm
Công nghệ
Dàn lạnh
Kiểu làm lạnh
Số ngăn
Số cánh
Dung tích
Khoảng giá
Tủ Mát Sanaky VH-3589K 350 lít
Tủ Mát Sanaky VH-3589K 350 lít
10,990,000
-10%
Tủ Mát Sanaky VH-3089K 300 lít
Tủ Mát Sanaky VH-3089K 300 lít
10,120,000
-10%
Tủ Mát Sanaky VH-308KL 240 lít
Tủ Mát Sanaky VH-308KL 240 lít
9,150,000
-11%
Tủ Mát Sanaky VH-258KL 200 lít
Tủ Mát Sanaky VH-258KL 200 lít
8,600,000
-11%
Tủ Mát Sanaky VH-218KL 170 lít
Tủ Mát Sanaky VH-218KL 170 lít
7,980,000
-11%
Tủ Mát Sanaky VH-168KL 130 lít
Tủ Mát Sanaky VH-168KL 130 lít
7,200,000
-11%
Tủ Mát Sanaky Inverter VH-408W3L
Tủ Mát Sanaky Inverter VH-408W3L
11,450,000
-10%
Tủ Mát Sanaky Inverter VH-358W3L 290 lít
Tủ Mát Sanaky Inverter VH-358W3L 290 lít
10,760,000
-10%