200L - 500L

Bộ lọc sản phẩm
Sản phẩm
Mặt kính
Công nghệ
Dàn lạnh
Số ngăn
Số cánh
Dung tích
Khoảng giá
Tủ Đông Sanaky VH-2599A1 208 lít
Tủ Đông Sanaky VH-2599A1 208 lít
6,260,000
-12%
Tủ Đông Sanaky VH-888KA 500 lít
Tủ Đông Sanaky VH-888KA 500 lít
16,350,000
-10%
Tủ Đông Sanaky VH-4099W1 280 lít
Tủ Đông Sanaky VH-4099W1 280 lít
7,730,000
-11%
Tủ Đông Sanaky VH-899KA 500 lít
Tủ Đông Sanaky VH-899KA 500 lít
17,300,000
-9%
Tủ Đông Sanaky VH-4099A1 305 lít
Tủ Đông Sanaky VH-4099A1 305 lít
7,610,000
-11%
Tủ Đông Sanaky VH-3899KB 280 lít
Tủ Đông Sanaky VH-3899KB 280 lít
9,620,000
-11%