1 Ngăn

Bộ lọc sản phẩm
Sản phẩm
Công nghệ
Dàn lạnh
Kiểu làm lạnh
Số ngăn
Số cánh
Dung tích
Khoảng giá
Tủ Mát Sanaky VH 2209HP 2000 lít
Tủ Mát Sanaky VH 2209HP 2000 lít
51,800,000
-8%
Tủ Mát Sanaky VH-5089K 480 lít
Tủ Mát Sanaky VH-5089K 480 lít
13,520,000
-10%
Tủ Mát Sanaky VH-3589K 350 lít
Tủ Mát Sanaky VH-3589K 350 lít
10,990,000
-10%
Tủ Mát Sanaky VH-3089K 300 lít
Tủ Mát Sanaky VH-3089K 300 lít
10,120,000
-10%
Tủ Mát Sanaky VH-2589K 240 lít
Tủ Mát Sanaky VH-2589K 240 lít
9,520,000
-11%
Tủ Mát Sanaky VH-308KL 240 lít
Tủ Mát Sanaky VH-308KL 240 lít
9,150,000
-11%
Tủ Mát Sanaky VH-258KL 200 lít
Tủ Mát Sanaky VH-258KL 200 lít
8,600,000
-11%
Tủ Mát Sanaky VH-218KL 170 lít
Tủ Mát Sanaky VH-218KL 170 lít
7,980,000
-11%
Tủ Mát Sanaky VH-168KL 130 lít
Tủ Mát Sanaky VH-168KL 130 lít
7,200,000
-11%
Tủ Mát Sanaky Inverter VH-358W3L 290 lít
Tủ Mát Sanaky Inverter VH-358W3L 290 lít
10,760,000
-10%
Tủ Mát Sanaky Inverter VH-5089K3 480 lít
Tủ Mát Sanaky Inverter VH-5089K3 480 lít
14,260,000
-10%