100L - 300L

Bộ lọc sản phẩm
Sản phẩm
Công nghệ
Dàn lạnh
Kiểu làm lạnh
Số ngăn
Số cánh
Dung tích
Khoảng giá
Tủ Mát Sanaky VH-358KL 290 lít
Tủ Mát Sanaky VH-358KL 290 lít
9,940,000
-10%
Tủ Mát Sanaky VH-358WL 290 lít
Tủ Mát Sanaky VH-358WL 290 lít
10,120,000
-10%
Tủ Mát Sanaky VH-308WL 240 lít
Tủ Mát Sanaky VH-308WL 240 lít
9,320,000
-11%
Tủ Mát Sanaky VH-258WL 200 lít
Tủ Mát Sanaky VH-258WL 200 lít
8,700,000
-11%
Tủ Mát Sanaky VH-218WL 170 lít
Tủ Mát Sanaky VH-218WL 170 lít
8,190,000
-11%
Tủ Mát Sanaky VH-3089K 300 lít
Tủ Mát Sanaky VH-3089K 300 lít
10,120,000
-10%
Tủ Mát Sanaky VH-2589K 240 lít
Tủ Mát Sanaky VH-2589K 240 lít
9,520,000
-11%
Tủ Mát Sanaky VH-308KL 240 lít
Tủ Mát Sanaky VH-308KL 240 lít
9,150,000
-11%
Tủ Mát Sanaky VH-258KL 200 lít
Tủ Mát Sanaky VH-258KL 200 lít
8,600,000
-11%
Tủ Mát Sanaky VH-218KL 170 lít
Tủ Mát Sanaky VH-218KL 170 lít
7,980,000
-11%
Tủ Mát Sanaky VH-168KL 130 lít
Tủ Mát Sanaky VH-168KL 130 lít
7,200,000
-11%